Hudsjukdomar - Mer detaljer och information om hudsjukdomar


Den elektroniska tungan

Elektronisk tunga

Det är önskvärt att kunna skapa elektriska tungor som skull kunna känna igen och även klassificera smaker. Det finns olika koncept för att elektroniskt kunna känna eller smaka på vattnet.

Elektronisk tunga via vattnets ledningsförmåga

Ett enkelt sätt att känna på om vattnet är förorenat är att metallelektroder i vattnet spänningssätts och därefter monitoreras strömmen mellan elektroderna. Eventuella mikroorganisker förändrar vattnets ledningsförmåga och det går att upptäcka eventuella förereningar.

Detta är ett ganska trubbigt sätt att känna av vattnet eftersom det inte ger några kvalitativa mått på föroreningens art men metoden är lämplig för längre statistisk mätning. Denna metod är egentligen inte en elektronisk tunga utan mer av en föroreningsmätare.

Elektroniska tungor med smakreceptorer

Moderna elektroniska tungor fungerar som människans tunga genom att ha fler olika smakreceptorer. De mest avancerade elektroniska smakreceptorerna detekterar flera olika organiska men även oorganiska ämnen, Varje receptor har ett dynaminska smakomfång vilket gör att den kan märka av styrkan på smaken men en smak står inte för sig själv utan smaken byggs upp av tungans alla smakreceptorer.

De elektroniska tungorna är minst lika utvecklade att känna smak som människan tunga men att tolka och väga samman signalerna för alla smakreceptorer kräver avancerad signalbehandling och anpassade algoritmer. Det går inte att ställa en fråga till en elektronisk tunga om något är gott eller äckligt men hur sött, beskt eller salt kan man fråga. En elektronisk tunga är också bra på att känna om smaken på något har förändrats mot tidigare.Elektronisk tunga för vätska eller fasta ämnen

Det är lättast att elektroniskt smaka på vätskor. Om det är ett fast ämne som den elektroniska tungan ska smaka på måste materialet lösas upp först.

Användning av elektroniska tungor

De elektroniska tungorna börjar hitta sin plats inom industrin och i samhället. En elektronisk tunga har bra känslighet men kan inte registrera allt ifall koncentrationen av ämnet är för låg.

De vanligaste områdena för elektroniska tungor är:

  • Som vinprovare
  • Tungor som smakar på juicer
  • Testa mjölksmaken
  • Smaka på kaffe
  • Testa bitterhet på te
  • Prova smaker på läkemedel