Hudsjukdomar - Mer detaljer och information om hudsjukdomar


Tunga lyft

Tunga lyft förekommer på många ställen. Det kan vara en extremt tung gammalt ekskåp eller en större kassaskåp som behöver flyttas i någon hem eller det kan också vara ett helt hus eller en bro som behöver lyftas på plats. Många företag har tunga eller extremt tunga maskiner som behöver lyftas av transportfordon oc in i företaget lokaler. Denna utrustning kan vara värdefull och konsekvenserna av att tappa eller förstöra utrustningen kan vara föreödande för företaget. Det är mycket vanligt att man då anlitar en firma som är proffs på tunga lyft.

De som arbetar med tunga lyft och transporter har många olika hjälpmedel för att lyckas lyfta eller flytta dessa föremål. Några vanliga verktyg som de använder är:

  • Rullskridskor som har extremt hög bärighet.
  • Lyftkuddar som blåses upp av trycklyft

Det finns kranbilar som kan lyfta 300 ton och med och riktigt tunga föremål finns det läsning för de med hjälp av flera kravbilar eller annan hydralik.

Tunga lyft - Ryska Mi-26 från Mil Moscow Helicopter Plant lyfter en amerikansk Boeing Vertol CH-46 Sea Knight

Lyft med helikopter

Ibland kan det vara ett alternativ att lyfta och flytta det tunga föremålet med helikopter istället för att transportera det på väg. De största föremålen som kan lyftas av helikoptrar är 20 ton tunga, som den ryska Mi-26 klara av, men det finns att antal helikoptrar som klara av 10 tons lyft.

Helikoptrar används ofta för transport och lyft av tunga saker som:

  • Montering av tunga master eller mastsegment.
  • Flytt av avverkat timmer i de schweiziska bergen


Lyft med luftskepp

Ända sedan Zeppelin byggde sina luftskepp ha man insett att dessa luftskepp kan lyfta tunga föremål långa sträckor till relativt låg kostnad. De finns planer på att bygga stora luftskepp fyllda med helium för att flytta stora generatorer och transformatorer till svårtillgängliga vattenkraftstationer. Än så länge finns inte luftskepp för riktigt tunga laster men om planerna förverkligas kan vi se luftskepp som är 250 meter långa som lyfter 100 ton tunga föremål hundratals mil.

Jag har för avsikt att bygga ett skepp,
som skall bliva i stånd att färdas till platser,
som icke kunna nås med något annat kommunikationsmedel.
Det skall tjänstgöra för observationsändamål till lands och till sjöss,
men icke för aktivt deltagande i krigföring.
Mitt luftskepp skall bliva i stånd att färdas under flera dagar
utan att förnya bränsle, gas eller proviant.

Greve Ferdinand von Zeppelin