Hudsjukdomar - Mer detaljer och information om hudsjukdomar
54.236.246.85 - -C2D4H6I9J9


C-NS - ex - U-1D-NS - ex - U-2

Aktinisk keratos

Aktinisk keratos är en hudsjukdom

Aktiniska keratoser eller solkeratos, är solskada som skapat tjockare hud i de yttre hudlagren. Aktinisk keratos är orsakat av en cellförändring.

Anledningen till att aktinisk keratos uppkommer är att huden har fått för mycket ultraviolett solljus. För att utveckla aktinisk keratos är det den sammanlagda mängden UV-ljus som en männisak har fått och därmed är aktinisk keratos klart vanligast hos äldre människor.


H-NS - ex - U-3

Behandling av aktinisk keratos

Obehandlad aktinisk keratos kan ge hudcancerformen skivepitelcancer. För att behandla eller hålla den aktiniska keratosen under kontroll så frysbehandlas de skadade områdena regelbundet.

Ifall man tidigare drabbatsa av aktinisk keratos är det viktigt är att man skyddar kroppen mot solen med heltäckande kläder, keps samt solskydd för att minska risken för ytterligare solkeratoser.

Läs mer om aktinisk keratos

Du kan läsa mer om hudsjukdomen aktinisk keratos på nedanstående länkar.


Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!